Loading...
دوشنبه 18 فروردین 1399 - الاثنين 12 شعبان 1441
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: بانک فیلم
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: دیدار با تعدادی از دانشجویان دانشگاه همدان
دیدار با تعدادی از دانشجویان دانشگاه همدان تاریخ: 1397/2/1